Diễn đàn Petrus Ký (DĐPK) là diển đàn tự do của Hội AHPK/AC để mọi hội viên
cũng như cảm tình viên diển đạt tư tưởng và phát huy năng khiếu.
Nội dung bài vở đăng trên DĐPK không nhất thiết là đường lối của Hội, của Ban Chấp Hành.
Tác giả chịu trách nhiệm về bài viết của mình.

  Báo DĐPK phát hành hằng năm hai số vào trước Tết Nguyên Đán (khoãng tháng 1) và dịp Đại Hội Petrus Ký (khoãng tháng 7). Tin tức, bài vở, đề nghị xin gời về bất cứ anh em nào trong Ban Chấp Hành, hoặc anh Trần Gia Bình (Trưởng Ban Báo Chí).

  Các Thân Hữu muốn nhận báo DĐPK qua Bưu-điện, xin chuyển tiền cước phí 8 € / 12$ hằng năm hai số, qua trương mục cũa Hội.

   DĐPK số 42 sẽ được phát hành vào tháng 7/2016. Mong sẽ được nhận tin tức, hồi ký, thi ca, sáng tác về mọi lãnh vực không phải chỉ từ anh chị em hội viên mà còn từ những thân hữu bốn phương.

   Trong số DĐPK số 42 / 2016 (Mùa Phưọng Vỹ) mới nhất, anh chị em thân hữu có thể tìm đọc các bài:

Tựa bài Tác giả

Hữu khuynh, tả khuynh, ái hữu hay chánh trị ?

Đường hướng Tin Hội / Diễn Đàn về đâu ?

Ban Biên Tập

Giỏ kẹo Halloween

Bonsai

 Phim tài liệu "Petrus Ký 90 năm ..."

 T.Q. Hoàng Phương

 Petrus Ký - Sinh hoạt tại VN

Phạm Quốc Phong

 Cẩn thận khi đi máy bay đường dài

Dr. Tôn Thất Hứa

 Chiếc khăn Mu-Soa

 Tiểu Tử

Văn Hóa Đối Thoại

Lâm Đăng Châu

Những tờ bạc trăm

Cánh Chuồn Chuồn

Mời Huynh Đệ Petrus Ký

Tô văn Cấp

Tổng thống Đức Gauck ...

Chuyển dịch / Trần Huê

Hán Nôm - Tập 6

Lê văn Đặng

Bạn Tù - Biển ân nhân

Hoàng Quốc Việt

Gió mùa Đông Bắc - Chương 24

Trần Ngươn Phiêu

Các cơ sở khoa học về xã thải ra biển

Trần Tam

Paris du ký

Phạm Quốc Phong

Chương trình ĐHPK 22 / 2016

Ban Châp Hành

Thư đi - Tin lại

Ban Biên Tập

   Để tìm hiểu sự thành hình và chủ trương hoạt động của báo Hội AHPK/AC, mời anh chị em thân hữu đọc:

Từ Tin Hội đến Diễn Đàn Petrus Ký
Hữu khuynh, tả khuynh, ái hữu hay chánh trị: Đường hướng báo Tin Hội đi về đâu ?

  Ngoài ra Anh Chị Em Thân Hữu cũng đừng quên đọc thêm những bài chọn lọc từ các báo Tin Hội / Diễn Đàn PK:

Thân thế và sự nghiệp ông Petrus Trương Vĩnh Ký (Hồ văn Thái)
Trường Petrus Ký ngày xưa & Hội Ái Hữu Petrus Ký ngày nay (Danh Trần)
Thầy Vũ Ký, Nguyễn Công Danh & chí làm trai Nguyễn Công Trứ (Trần Minh Quang)

 

Tham gia, cổ động, phát huy sinh hoạt Hội,
hưởng ứng, cộng tác, viết báo
để Diển Đàn Petrus Ký phát triển lớn mạnh !

 

 Báo Diễn Đàn 41        
   Báo Diễn Đàn 36  Báo Diễn Đàn 37  Báo Diễn Đàn 38  Báo Diễn Đàn 39  Báo Diễn Đàn 40
 Báo Diển Đàn số 35  Báo Diển Đàn số 30  Báo Diển Đàn số 25  Báo Diển Đàn số 20  Báo Diển Đàn số 15
 Báo Diển Đàn số 34  Báo Diển Đàn số 29  Báo Diển Đàn số 24  Báo Diển Đàn số 19  Báo Diển Đàn số 14
 Báo Diển Đàn số 33  Báo Diển Đàn số 28  Báo Diển Đàn số 23  Báo Diển Đàn số 18  Báo Diển Đàn số 13
 Báo Diển Đàn số 32  Báo Diển Đàn số 27  Báo Diển Đàn số 22  Báo Diển Đàn số 17  Báo Diển Đàn số 12
 Báo Diển Đàn số 31  Báo Diển Đàn số 26  Báo Diển Đàn số 21  Báo Diển Đàn số 16  Báo Diển Đàn số 11

 

issuu_33

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022