Thông báo Đại Hội Petrus Ký Âu-Châu kỳ thứ 26 / 2022

 

Ban Chấp Hành Hội Ái Hửu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu xin thông báo:

Sau 2 năm gián đoạn vì cơn dịch „Vũ Hán / Cô Vi“ Đại Hội Petrus Ký thường niên kỳ thứ 26/2022 sẽ được tổ chức từ ngày thứ sáu 19.08.22 đến Chủ Nhật 21.08.2022 tại:

Trung tâm Thanh Thiếu niên - Jugenzentrum Ronneburg

Auf dem weissen Berg

63549 Ronneburg

Thân mời Thầy Cô, các Thân Hữu khắp nơi ghi nhớ ngày nầy và cùng gia đình tham dự đông đủ.

Phiếu ghi danh, chương trình Đại Hội sẽ được gởi đến trong thời gian tới.

 

Petrus Ký tình thân.

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu.

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022