Thông báo Đại Hội Petrus Ký / Âu-Châu kỳ thứ 23 / 2017

 

Ban Chấp Hành Hội Ái Hửu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu xin thông báo:

Đại Hội Petrus Ký  kỳ 23 / 2017 sẽ được tổ chức từ ngày thứ sáu 23.06.2017 đến ngày chủ nhật 25.06.2017 tại địa điểm như mọi năm:

Jugendzentrum Ronneburg (Trung tâm Thanh Thiếu niên)

Auf dem weissen Berg

63549 Ronneburg

Xin các Thân Hữu ghi nhớ thời điểm nầy và cùng rủ nhau tham dự.

 

Petrus Ký tình thân.

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu.

 

   

Thông báo:

DHPK20 Banner Pky