Thông báo Đại Hội Petrus Ký / Âu-Châu kỳ thứ 25 / 2019

 

Ban Chấp Hành Hội Ái Hửu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu xin thông báo:

Đại Hội Petrus Ký  kỳ 25 / 2019 sẽ được tổ chức từ ngày thứ sáu 19.07.2019 đến ngày chủ nhật 21.07.2019 tại địa điểm như mọi năm:

Jugendzentrum Ronneburg (Trung tâm Thanh Thiếu niên)

Auf dem weissen Berg

63549 Ronneburg

Xin các Thân Hữu ghi nhớ thời điểm nầy và cùng rủ nhau tham dự.

 

Petrus Ký tình thân.

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu.

 

   

Thông báo:

DHPK Banner Pky