Diễn đàn Petrus Ký (DĐPK) là diển đàn tự do của Hội AHPK/AC để mọi hội viên
cũng như cảm tình viên diển đạt tư tưởng và phát huy năng khiếu.
Nội dung bài vở đăng trên DĐPK không nhất thiết là đường lối của Hội, của Ban Chấp Hành.
Tác giả chịu trách nhiệm về bài viết của mình.

  Báo DĐPK phát hành hằng năm hai số vào trước Tết Nguyên Đán (khoãng tháng 1) và dịp Đại Hội Petrus Ký (khoãng tháng 7). Tin tức, bài vở, đề nghị xin gời về bất cứ anh em nào trong Ban Chấp Hành, hoặc anh Trần Gia Bình (Trưởng Ban Báo Chí).

  Các Thân Hữu muốn nhận báo DĐPK qua Bưu-điện, xin chuyển tiền cước phí 8 € / 12$ hằng năm hai số, qua trương mục cũa Hội.

   DĐPK số 39 sẽ được phát hành vào tháng 2/2015. Mong sẽ được nhận tin tức, hồi ký, thi ca, sáng tác về mọi lãnh vực không phải chỉ từ anh chị em hội viên mà còn từ những thân hữu bốn phương.

   Trong số DĐPK số 38 / 2014 mới nhất, anh chị em thân hữu có thể tìm đọc các bài:

Tựa bài Tác giả

Thư ngỏ

Ban Biên Tập

 Nói láo

Thơ: Khi con hét

Tiểu Tử

Lương Nguyễn

 Thăm cô Trần thị Ngọc Dung

 Đào Kim Phụng

 Lễ Phụ Thân

 Thơ: Lục Bát Hè

Thu Trâm

Đỗ Thanh Tâm

 Khói lửa Việt Kiều

Sông Lô

 Hán Nôm

Lê văn Đặng

 Mi sinh tiền ...

 Tô Cấp

Bạn tù

Hoàng Quốc Việt

Tiếng Nam, người Bắc

Nguyễn Thanh Thụy

Thầy nào trò nấy

Tin tức Thầy Cô

Lâm Định Hướng

Ban Biên Tập

Ưu Việt của giáo dục miền Nam

Vùng dậy

Nguyễn Quang Duy

John Thụy

 Gíó mùa Đông Bắc

Thơ: Hận quân xâm lược Trung Quốc

Trần Ngươn Phiêu

Trầm Vân

Chuyện tình Inoshima

Cánh Chuồn Chuồn

Người Việt tại Đức

Kiến "cồ" & chiếc nhẫn cưới

Lâm Đăng Châu

Nguyễn Thành Thụy

Ngọ - Ngựa - Mã

Nguyễn Hữu Phước

Chữ Quốc Ngữ - chữ nước ta

Lương Nguyên Hiền

Trương Chi - Mỵ Nương

Đối được vợ

Nguyễn thị Yêu Thương

Trương Vĩnh Ký

Phập phồng 1 vòng Yangon

Trương Như Thường

Thư đi - Tin lại

Ban Biên Tập

   Để tìm hiểu sự thành hình và chủ trương hoạt động của báo Hội AHPK/AC, mời anh chị em thân hữu đọc:

Từ Tin Hội đến Diễn Đàn Petrus Ký
Hữu khuynh, tả khuynh, ái hữu hay chánh trị: Đường hướng báo Tin Hội đi về đâu ?

  Ngoài ra Anh Chị Em Thân Hữu cũng đừng quên đọc thêm những bài chọn lọc từ các báo Tin Hội / Diễn Đàn PK:

Thân thế và sự nghiệp ông Petrus Trương Vĩnh Ký (Hồ văn Thái)
Trường Petrus Ký ngày xưa & Hội Ái Hữu Petrus Ký ngày nay (Danh Trần)
Thầy Vũ Ký, Nguyễn Công Danh & chí làm trai Nguyễn Công Trứ (Trần Minh Quang)

 

Tham gia, cổ động, phát huy sinh hoạt Hội,
hưởng ứng, cộng tác, viết báo
để Diển Đàn Petrus Ký phát triển lớn mạnh !

 

   Báo Diễn Đàn 36  Báo Diễn Đàn 37      
 Báo Diển Đàn số 35  Báo Diển Đàn số 30  Báo Diển Đàn số 25  Báo Diển Đàn số 20  Báo Diển Đàn số 15
 Báo Diển Đàn số 34  Báo Diển Đàn số 29  Báo Diển Đàn số 24  Báo Diển Đàn số 19  Báo Diển Đàn số 14
 Báo Diển Đàn số 33  Báo Diển Đàn số 28  Báo Diển Đàn số 23  Báo Diển Đàn số 18  Báo Diển Đàn số 13
 Báo Diển Đàn số 32  Báo Diển Đàn số 27  Báo Diển Đàn số 22  Báo Diển Đàn số 17  Báo Diển Đàn số 12
 Báo Diển Đàn số 31  Báo Diển Đàn số 26  Báo Diển Đàn số 21  Báo Diển Đàn số 16  Báo Diển Đàn số 11

 

issuu_33

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022