Thầy Nguyễn Thanh Liêm

- Thứ Trưởng bộ Giáo Dục -

- Hiệu Trưởng trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký -

- Giáo sư Triết -

 

Nguyễn Thanh Liêm

15 Bali Street

Santa Ana, CA 92704 / USA


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   

 

Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm

"Người Thầy vượt thời gian"

(Cao Minh Hưng, 10/2009)

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022