Thầy Phạm Xuân Ái

- Giáo sư Pháp Văn -

 

Phạm Xuân Ái

- Cựu Giáo sư Pháp văn -

Residence Prés

3, rue Joseph Delon

92160 Antony / France

Phone: + (33) - 146 892 161

Thầy Phạm Xuân Ái (nguồn "Tạ ơn Thầy-Nhớ ơn Cô) -Lê Kìm Khánh-

 

Thầy Ái với chân dung thầy Đảnh - 2011

 

 
 
   

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022