Tân Ban Chấp Hành Hội Petrus Ký / Nam Cali

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu gởi lời chào mừng đến Tân Ban Chấp Hành của Hội Petrus Ký / Nam Cali (USA), nhiệm kỳ 2012 - 2013 với thành phần:

Hội trưởng: Lâm Mỹ Hoàng Anh  
Tổng thư ký: Đỗ Ngọc Thái
Ngoại vụ: Ngô Bá Định
Nội vụ: Dương văn
Cố vấn: Dương Ngọc Sum

Mến chúc Tân Ban Chấp Hành gặt hái được nhiều thành công cùng giử vững tinh thần Petrus Ký !

   

Thông báo:

DHPK Banner Pky