Tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký / Úc-Châu

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu gởi lời chào mừng đến Tân Ban Chấp Hành của Hội Petrus Ký / Úc Châu), nhiệm kỳ 2014 - 2016 với thành phần:

Hội Trưởng:

Tạ Lộc Phước (thứ 2 từ trái, cầm microphone)

Phó Hội Trưởng 1:

Trần văn Phan (thứ 4 từ trái)

Phó Hội Trưởng 2:

Lâm Kim Quan (thứ 3 từ trái)

Thủ Quỷ:

Dương Xuân Phúc (thứ 5 từ trái)

Thư ký:

Trần Thạnh (thứ 1 từ trái)

 

Mến chúc Tân Ban Chấp Hành gặt hái được nhiều thành công cùng giử vững tinh thần Petrus Ký !

 

   

Thông báo:

DHPK Banner Pky