Thông báo về Quỹ Học Bổng Thầy Bùi Trọng Chương

 

Với sự đồng thuận của gia đình Thầy Bùi Trọng Chương và của Hiệu Trưởng trường Trung Học Phổ Thông chuyên Lê Hồng Phong cũng như của Ban Liên Lạc cựu học sinh Petrus Ký - Lê Hồng Phong, một nhóm học trò của Thầy Bùi Trọng Chương đang tiến hành gây quỹ cho 1 học bổng với tên gọi chính thức là Học Bổng Thầy Bùi Trọng Chương.

Học bổng nầy được lập ra để tưởng nhớ Thầy Bùi Trọng Chương (1926 - 2013) và sự nghiệp dạy học của Thầy tại trường Petrus Ký - Lê Hồng Phong, cũng như để giúp học sinh giỏi và nghèo tại nơi  mà Thầy đã gắn bó cả sự nghiệp dạy học.

Quỹ Học Bổng Thầy Bùi Trọng Chương sẽ là 1 endowment; tiền góc của Quỹ sẽ được bảo toàn và không bị xói mòn bởi lạm phát và chỉ có 1 phần lợi tức hàng năm của Quỹ sẽ được cấp rất lâu dài.

Nếu các đồng nghiệp, bằng hữu, học trò của Thầy Bùi Trọng Chương, hay bất cứ ai muốn biết thêm về quỹ Học Bổng nầy, xin liên lạc với:

  • Lâm Vĩnh Thế (cựu học sinh Petrus Ký, niên khóa 1953 - 1960, điện thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hay
  • Lương văn Hy (NK 1968 - 1971), Email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


   

Thông báo:

DHPK Banner Pky