Hội thảo: Nhịp cầu thế hệ tại Ronneburg (16.09. - 18.09.2011)

Qua sự gợi ý của ông Dr. Rupert Neudeck (cựu thuyền trưởng tàu Cap Anamour, người đã cứu hơn cả ngàn thuyền nhân), một buổi Hội Thảo với chủ đề "Nhịp Cầu Thế Hệ" (Brückenschlag - Begegnung der Generation) đã được tổ chức trong 3 ngày từ thứ sáu 16.09. đến Chủ Nhật 18.09.2011 tại Trung Tâm Thanh Thiếu Niên / Ronneburg với sự cộng tác của 1 số Anh Em Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu.

Buổi Hội Thảo nầy đặc biệt  dành cho các Thanh Thiếu Niên, sanh đẻ hoặc qua Đức lúc còn nhỏ, muốn tìm hiểu thêm về Văn Hóa, Truyền Thống, Tôn Giáo, Lịch sử Việt Nam cũng như tình hình Nhân Quyền, Kinh tế hiện thời.

Lần đầu tiên được tổ chức với sự tham dự của hơn 50 người (trong đó có 38 Thanh Thiếu Niên từ 16 đến 31 tuổi), buổi Hội Thảo rất thành công qua sự đóng góp tích cực, sôi động trong những buổi thảo luận với các đề tài hửu dụng và buổi sinh hoạt thể thao, nướng thịt ngoài trời, ...

Qua sự tham khảo ý kiến, các Tham dự viên mong muốn có những buổi Hội Thảo tương tự trong tương lai.

   Chương trình Hội thảo 2011

 

  • Hình ảnh của 3 ngày sinh hoạt (xin coi trong mục: Sinh Hoạt - Hình ảnh - Đại Hội Petrus Ký)

               - Thứ sáu, 16.09.2011, ngày họp mặt làm quen

              - Thứ bảy, 17.09.2011, hội thảo - sinh hoạt - nướng thịt

              - Chủ Nhật, 18.09.2011, thảo luận - đúc kết - chia tay

 

Ban Chấp Hành HAHPK/AC


   

Thông báo:

DHPK Banner Pky