Tin buồn - Phâu ưu

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu nhận được tin buồn,

Thân mẫu của anh Trần Gia Bình - Trưởng ban Báo Chí của Hội Trưởng Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu -

Bà Thérèse Trần Thu Ba

- Cựu giáo sư Quốc Văn, Pháp Văn trường Hoàng Thụy Năm và Petrus Trương Vĩnh Ký -

đã mệnh chung ngày 28.10.2014 tại Nimes, Pháp,

hưởng thọ 76 tuổi.

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu cùng toàn thể Anh Chị Em xin được chia sẻ nổi niềm thương nhớ trước giờ chia tay của gia đình anh Bình.

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn của bà Thérèse về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Quốc !

 

 

 

Thư cảm tạ của gia đình Trần Gia Bình

 

Tin buồn - Phâu ưu

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu nhận được tin buồn,

Thầy Nguyễn Xuân Hoàng

- Cựu giáo sư Triết Trường Petrus Trương Vĩnh Ký -

 

đã mệnh chung ngày 13.09.2014 tại San José, Cali (USA),

hưởng thọ 74 tuổi.

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu cùng toàn thể Anh Chị Em thành kính phâu ưu cùng gia đình Cô Hoàng (Trương Gia Vy).

Nguyện cầu hương linh của Thầy sớm tiêu diêu miền Cực Lạc !

 

 

Tin buồn - Phâu ưu

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu nhận được tin buồn,

Thân mẫu của anh Huỳnh văn Ngày - cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu -

Bà Nguyễn thị Tiếp

đã mệnh chung ngày 08.01.2014 tại Sàigòn,

hưởng thọ 87 tuổi.

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu cùng toàn thể Anh Chị Em thành kính phâu ưu cùng gia đình anh chị Ngày.

Nguyện cầu hương linh của Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc !

 

 

Tin buồn

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu nhận được nhiều tin buồn trong cùng 1 thời gian ngắn

Ông Vương Thu

(cựu nhân viên Trường Petrus Trương Vĩnh Ký, Y Tá)

đã mệnh chung ngày 26.03.2012 tại Việt-Nam, hưởng thọ 88 tuổi.

 

Ông Phạm văn Bang

(cựu nhân viên trường Petrus Trương Vĩnh Ký)

pháp danh Thiện Hiền

đã mệnh chung ngày 28.02.2012 tại Việt-Nam, hưởng thọ 76 tuổi.

 

Thầy Huỳnh Cao Thăng

(cựu giáo sư Toán trường Petrus Trương Vĩnh Ký)

đã từ trần vào ngày 05.03.2012 tại Việt-Nam, hưởng thọ 77 tuổi.

("Một góc đời - Thầy Huỳnh Cao Thăng" bài viết của anh Nguyễn Ngọc Sơn / USA)

 

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu thành kính phân ưu cùng gia đình

bác Vương Thu, bác Phạm văn Bang, Thầy Huỳnh Cao Thăng.

Nguyện cầu hương linh của bác Thu, bác Bang, thầy Thăng sớm về miền Tịnh Độ !

 

 

Tin buồn

Hội ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu nhận được tin buồn

Thầy Bùi Trọng Chương

Pháp danh Minh Thiện

(cựu giáo sư trường Petrus Trương Vĩnh Ký)

đã mệnh chung ngày 21.03.2013 tại USA, hưởng thọ 88 tuổi.

 

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu thành kính phân ưu cùng Tang Quyến.

Nguyện cầu hương linh của Thầy sớm về miền Tịnh Độ !

   

Thông báo:

DHPK Banner Pky