Tin buồn - Phâu ưu

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu nhận được tin buồn,

Thân mẫu của anh Huỳnh văn Ngày - cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu -

Bà Nguyễn thị Tiếp

đã mệnh chung ngày 08.01.2014 tại Sàigòn,

hưởng thọ 87 tuổi.

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu cùng toàn thể Anh Chị Em thành kính phâu ưu cùng gia đình anh chị Ngày.

Nguyện cầu hương linh của Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc !

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022