Tin buồn - Phâu ưu

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu nhận được tin buồn,

Thân mẫu của anh Trần Gia Bình - Trưởng ban Báo Chí của Hội Trưởng Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu -

Bà Thérèse Trần Thu Ba

- Cựu giáo sư Quốc Văn, Pháp Văn trường Hoàng Thụy Năm và Petrus Trương Vĩnh Ký -

đã mệnh chung ngày 28.10.2014 tại Nimes, Pháp,

hưởng thọ 76 tuổi.

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu cùng toàn thể Anh Chị Em xin được chia sẻ nổi niềm thương nhớ trước giờ chia tay của gia đình anh Bình.

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn của bà Thérèse về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Quốc !

 

 

 

Thư cảm tạ của gia đình Trần Gia Bình

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022