Tin buồn - Phâu ưu

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu nhận được tin buồn,

Thầy Nguyễn Xuân Hoàng

- Cựu giáo sư Triết Trường Petrus Trương Vĩnh Ký -

 

đã mệnh chung ngày 13.09.2014 tại San José, Cali (USA),

hưởng thọ 74 tuổi.

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu cùng toàn thể Anh Chị Em thành kính phâu ưu cùng gia đình Cô Hoàng (Trương Gia Vy).

Nguyện cầu hương linh của Thầy sớm tiêu diêu miền Cực Lạc !

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022