Hình Đại Hội kỳ 19 / 2013 (05.07. - 07.07.2013)

 

Thứ sáu:

   Họp mặt - Văn nghệ ngẫu hứng

Thứ bảy:

   Đại hội -  Văn nghệ chủ đề "Bụi Phấn"

Chủ nhật:

   Chia tay

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022