Hình Đại Hội kỳ 18 / 2012 (29.06. - 01.07.2012)

 

Thứ sáu:

   Họp mặt - Văn nghệ ngẫu hứng

Thứ bảy:

   Đại hội đồng

   Nướng thịt

   Văn nghệ chủ đề "Bụi Trần"

Chủ nhật:

   Chia tay

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022