Hình Đại Hội kỳ 16 / 2010 (02.07. - 04.07.2010)

 

Thứ sáu:

   Họp mặt - Văn nghệ ngẫu hứng

Thứ bảy:

   Đại hội -  Văn nghệ "ký ức quê hương"

Chủ nhật:

   Chia tay

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022