Hình Đại Hội kỳ 15 / 2009 (26.06. - 28.06.2009)

 

Thứ sáu:

   Họp mặt - Văn nghệ ngẫu hứng

Thứ bảy:

   Đại hội thường niên

   Văn nghệ "Màu thời gian - màu kỷ niệm"

Chủ nhật:

   Chia tay

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022