Hình Đại Hội kỳ 13 / 2007 (06.07. - 08.07.2007)

 

Thứ sáu:

Họp mặt - Văn nghệ bỏ túi

Thứ bảy:

Thượng cờ Petrus Ký

Thuyết trình - Thể thao , ...

Nướng thịt

Văn nghệ

Chủ nhật:

 Chia tay

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022