Hình Đại Hội kỳ 12 / 2006 (15.04. - 17.04.2006)

 

Thứ bảy:

Nhập trại - Họp mặt

Văn nghệ bỏ túi

Chủ nhật:

Hình chụp chung

Đại Hội đồng - Thuyết trình

Thể thao

Nướng thịt

Văn nghệ

Thứ hai: Chia tay

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022