Tin buồn

Hội ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu nhận được tin buồn

Thầy Bùi Trọng Chương

Pháp danh Minh Thiện

(cựu giáo sư trường Petrus Trương Vĩnh Ký)

đã mệnh chung ngày 21.03.2013 tại USA, hưởng thọ 88 tuổi.

 

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu thành kính phân ưu cùng Tang Quyến.

Nguyện cầu hương linh của Thầy sớm về miền Tịnh Độ !

   

Thông báo:

DHPK Banner Pky